Back to News

Macmillan Support - We're Here For You Posted on 28 Apr 2020

We understand that people are worried about coronavirus (COVID-19). If you have cancer, you might be worried about how coronavirus affects you. This is an anxious time for people with cancer and supporting you continues to be our priority.

We have a number of different services available to support you:

Our online community continues to provide invaluable emotional and peer support at community.macmillan.org.uk

Comprehensive cancer information and support, including guidance on how coronavirus might affect cancer care, is available on www.macmillan.org.uk

Our Macmillan Support Line, which is free to call, is open Mon-Sun 9am to 5pm on 0808 808 00 00.

Macmillian


Rydyn ni’n deall bod pobl yn poeni am coronafeirws (COVID-19). Os oes gennych chi ganser, efallai eich bod chi’n poeni am sut mae coronafeirws yn effeithio arnoch chi. Mae hwn yn amser pryderus i bobl â chanser, a’n blaenoriaeth o hyd yw eich cefnogi.

Mae gennym nifer o wahanol wasanaethau ar gael i’ch cefnogi:

Mae ein cymuned ar-lein yn parhau i ddarparu cymorth emosiynol a chymorth i gyfoedion gwerthfawr yn community.macmillan.org.uk

Mae gwybodaeth gynhwysfawr a chymorth, gan gynnwys canllawiau ar sut y gallai coronafeirws effeithio ar ofal canser, ar gael yn www.macmillan.org.uk

Mae ein Llinell Gymorth Macmillan, sydd yn rhad ac am ddim i’w ffonio, yn agored o ddydd Llun – Sul, 9am tan 5pm ar 0808 808 00 00.

Macmillian

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!