Show Side Menu

Rhifau Ffon Pwysig

Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr
17 Stryd Fawr
Llangefni
LL77 7LT
(01248) 751229
Galw Iechyd Cymru 0845 46 47
Ysbyty Gwynedd, Bangor (01248) 384384
Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi (01407) 766000
Swyddfa’r Heddlu, Caergybi (01407) 762323
Canolfan Cyngor Ar Bopeth, Caergybi (01407) 762882
Y Samariaid (Bangor) (01248) 354646
Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni (01248) 750057
Canolfan Cyffuriau Gymunedol (Neuadd y Dref) (01407) 760652
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Victoria Surgery - Victoria Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1UD
  • Telephone 01407 762713
Bodedern Surgery - Brór Ysgol, Bodedern, Anglesey, LL65 3UR
  • Telephone 01407 740242
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top