Show Side Menu

Cyfleusterau ar gyfer Pobl Anabl

Mae rampiau a drysau llydan ym mhob un o’n meddygfeydd er mwyn hwyluso mynediad i gleifion anabl. Mae toiledau addas ar gyfer cleifion anabl ym mhob un o’n meddygfeydd.

Parcio Ceir

Mae’r maes parcio ar gyfer cleifion yng nghefn adeilad Meddygfa Victoria. Maes parcio bychan yw hwn, ac ni ddylid gadael ceir yno ac eithrio pan fyddwch yn mynd i’r feddygfa. Mae rhai o’r lleoedd parcio wedi’u cadw ar gyfer y Meddygon. A fyddech mor garedig â pheidio â chreu rhwystr yn y fynedfa gan fod cerbydau brys yn ei defnyddio.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Victoria Surgery - Victoria Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1UD
  • Telephone 01407 762713
Bodedern Surgery - Brór Ysgol, Bodedern, Anglesey, LL65 3UR
  • Telephone 01407 740242
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top